Breaking News
Home / อสังหาริมทรัพย์ / วีพีเพลส-อพาร์ทเมนท์

วีพีเพลส-อพาร์ทเมนท์

วีพีเพลส-อพาร์ทเมนท์

  1.  ชื่อร้าน / กิจการ วี พี เพลส อพาร์ทเมนท์
  2.  ชื่อเจ้าของ หรือผู้ก่อตั้ง น.ส.ดาววิภา เสตะกสิกร
  3.  โทรศัพท์ 084-9745230
  4.  อีเมล์ daovipa_s@yahoo.com
  5.  เว็บไชต์ –
  6.  ที่อยู่ 111/30 ม.5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
  7.  เฟสบุ๊ค
  8.  เปิดกิจการตั้งแต่ ปี 2550
  9.  วันเวลาทำการ 8.00 – 17.00 น.

 

s__47325188

s__47325189

Facebook Comments

Check Also

ภาพยนต์เปลี่ยนชีวิต ดูแล้วไม่ดราม่าแต่สร้างแรงใจในชีวิต

แน่นอนว่าการเลื …